دوستت دارم ♥

عزیزم زیباترین لحظاتم را به پای ساده ترین دقایقت میریزم تا بدانی تو را برای تو دوست دارم.

تقدیم به آن کسی که آفتاب مهرش در قلبم همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.

همیشه دوستت دارم همسر عزیزم ♥

♥ ..................................1397/04/14................................♥

/ 0 نظر / 33 بازدید